1923

Günümüzün en önemli sorunlarından biri; hele yurtdışında yaşayan ve iki kültür arasında sıkışıp kalmış olanların, kimlik ve kişilik arayışıdır. Hem kişiliğin oluşmasında, hem de kimliğin anlaşılıp, yaşadığı toplum ile barışık, aynı zamanda hak ettiği konuma ulaþmasýnda, şüphesiz iki önemli olgu anlaşılıp ve içselleştirilmesi gereken baþlangıç noktasıdır.

Bunlardan birincisi dil, diðeri ise köklerinin uzandýðý toplumun tarihi.

Dilin doğru telaffuz edilmesinde, sözcüklere anlamlar yükleyerek dünyayı kavramanın en etkin yöntemleriden biri tiyatrodur. Bizler bu yöntemle Hamburg'da yaşayan sekiz gencimize ulaşmayı başardık ve 11 Haziran akþamý oyunumuzu izleyen daha yüzlercesine ulaşacağız.

1923" adlı oyununumuzun yazarý ve yönetmeni Utku Erişik eseriyle, Cumhuriyetimizin kuruluþundan günümüze kadarki süreci mercek altına alıyor. Bilgilerini seyirci ile paylaşırken, Almanya'da doğmuş büyümüş, yer yer hiç Türkçe bilgisi olmayan oyuncuların, Türkçe ve Tarih bilgi dağarcığını da dolduruyor.

Hedefimiz; okuyan, sorgulayan, fikri hür vicdanı hür, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan, geleceğimizin teminatı bir gençliğin yetiştirilmesi.

Cumhuriyet Gönüllüleri bu uğurda, yorulmadan, býkmadan ve bir an bile umutsuzluğa kapılmadan sürdürecektir çalışmalarını.

Cumhuriyet Gönüllüleri