Yasemin Tunç

’ADALET’ BENİM İÇİN NE İFADE EDER?
Öncelikle, adalet kavramını kendimce biraz açıp ve tanımlamaya çalısmak istiyorum. Adalet herkese hakkı olanın verilmesini öngören ahlaki bir ilkedir. Toplum içerisinde adalet insanların birbirleri ile iyi geçinmesini, birbirinin haklarına saygı duymasını sağlamalıdır. Ayrıca adalet barış, eşitlik, hoşgörü ve saygı gibi değerlerin yerine gelmesinde büyük bir etkendir. Böylece adalet ilk olarak bir toplum içinde olan ahlak kurallarıyla ilişkilidir. Hukukî boyutta ise adalet hukuk kurallarına olan uygunluğu içerir. Bu kurallar haklı ile haksızı ayırt etmek ve toplum için adil olan bir düzeni kurmak ve korumak için vardır.

Bu durumda bu sorular geliyor aklıma, adalet gerçekten var mıdır ya da adalet her yerde geçerli midir? Bana göre adalet kesinlikle her yerde geçerli değildir. Mesela dünyanın bir yanında insanlar bolluk ve israf içinde yaşarken, bir yanında ise insanlar yoksulluk, fakirlik ve açlıkla savaşmak zorundalar. Bugünümü nasıl eğlenerek geçirebilirim, aynı zamanda ise savaş içinde bulunarak, yarınımı görebilecek miyim diye kendine soru soran insanlar varken, adaletin her yerde geçerli olduğunu nasıl düşünebiliriz? “Adalet mülkün temelidir” diye geçen bu sözdeki görüş bile değişti. Artık ‘mülk adaletin temelidir’ fikrine uyulmasından dolayı, maddi durumları iyi olmayan kişiler ikinci sınıf muamelesi görebiliyor. Ne yazık ki saymakla bitmeyecek kadar adil olmayan ve adil kılınamayan durumlar var bu dünyada.

Fakat bu adaletin kesinlikle var olmadığı anlamına gelmez. Tabii ki haklının hakkını aldığı, suçlunun cezasını çektiği, yani adaletin ve hakkın yerini bulduğu da oluyor. İnsanlar bencilliklerini bir yana atmadıkça, ülkeler başka ülkeleri sömürmekten vazgeçmedikçe adil bir dünyada yaşamak çok mümkün olmayacaktır.

Aslında adaletin yerini bulması için önemli olan etken unsur vicdandır. Vicdanlı insanlar her daim adil davranmaya çaba gösterirler. Vicdanlı davranan ve düşünen insanlar mesela asla cinayet işlemezler, hırsızlık etmezler, kul hakkı yemezler, yani haksızlık etmemeye çalışırlar. Yani adaletin temeli vicdanda, insanları sevmekte, barış ve huzur içinde yaşama isteğindedir. Çünkü adalet benim için barış, huzur, sevgi dolu ve herkesin eşit şartlarda yaşayabileceği bir dünyayı ifade ediyor.

FOTOGALERI