Hakkımızda

HTKKD e.V.

Hamburg Türk Kadınları Kültür Derneği 1982 yılında kurulmuş, kamu yararına çalışmalar yapan bir dernektir.
Yönetim kurulu ve üyeleri sadece kadınlardan oluşmakla birlikte, etkinliklerimiz kadına, erkeğe, çocuklara
kısacası tüm aileye yöneliktir. Kadınlarımızın toplumdaki sorumluluğunun bilincindeyiz ve kadına yapılan
yatırımların aynı zamanda aileye ve topluma katkı sağladığını görüyoruz. Bu nedenle haftalık kurslar,
projeler, bilgilendirme toplantıları, geziler ve edebiyat akşamları gibi etkinlikler düzenleyerek daha geniş tabanlı
olabilmeyi hedefliyoruz. Uyum projeleri dernek bünyemizde önemli bir yere sahiptir; bu etkinlikleri
iki dilli (Almanca-Türkçe) gerçekleştirmekteyiz

Tüm bunların yanı sıra çok önem verdiğimiz projelerimiz:

1.“Türkçe Kompozisyon Yarışması” 2008 den beri devam etmektedir. Bu projeyle
çocuklarımızı ve gençlerimizi kendi dillerinde yazmaya teşvik etmek istiyoruz.

2. 2010 yılı başından beri Çocuk korosu sürmekte ve buna masal projesi de eklenmiştir.

Tüm bu yaptığımız kültürel faaliyetler, burada yetişen çocuklarımızın öz kimlik bilincinin
oluşmasına yardımcı olacak, dolayısıyla bulundukları ülkeye daha kolay uyum sağlayacaklardır.
Kendi değerlerini kaybetmeden, yozlaşmasına müsaade etmeden.
Onun için Türkçe kompozisyon yarışması, onun için Türkçe şarkı projesi,
onun için masal akşamları, onun için geleneksel değerlerimiz!

Yönetim Kurulu Adına, Başkan
Serap Candan